Armatura wodociągowa

Armatura wodociągowa

1350 Zawór antyskażeniowy BA kołniezowy

7 459,00 

Gdzie kupić?
Logo Logo

Karta produktu

Instrukcja użytkowania

 • Instrukcja użytkowania 1300 1350 Zobacz

 • Dwa zawory zwrotne z komorą pośrednią, w której w momencie wystąpienia przepływu zwrotnego tworzy się przerwa powietrzna oddzielająca strefę zasilania i odpływu.
 • Nie generuje uderzeń hydraulicznych
 • Małe opory wewnętrzne - gładkie powierzchnie
 • Szczelność przy wysokim i niskim ciśnieniu
 • Cicha praca, zwarta budowa
 • Niewrażliwy na zmiany ciśnienia
 • Konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu urządzenia
 • Otwór do kontroli szczelności zamknięcia i poboru próbek wody, oraz dodatkowy otwór do odwodnienia pionu instalacji.
 • Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
 • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091
 • Zgodność wyrobu z PN-EN 1717, PN-EN 12729
 • Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2(DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16
 • Znakowanie zaworów odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

 • W instalacjach wodociągowych, wody pitnej, do zabezpieczania przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci przez przepływ zwrotny o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C

 • Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 12266-1
 • wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
 • szczelność zamknięcia 1,1 x PN
Dokumenty - Jafar

Montaż