Armatura gazowa

Armatura gazowa

9505 9506 9507 9508 9521 9522 9514 Skrzynki uliczne gaz

Logo

Karta produktu

Instrukcja użytkowania

  • Korpus wykonany z tworzywa PEHD, mały ciężar, nie koroduje co zwiększa jego żywotność, nie wymaga konserwacji
  • Pokrywa wykonana z żeliwa szarego
  • Duża odporność na obciążenia
  • Odporność na wysokie dodatnie i ujemne temperatury - nie zamarza
  • Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne posadowienie w nawierzchni
  • W pokrywie ucho do zaczepienia haka

  • Do osadzenia w terenie jako element osłaniający obudowę, możliwość operowania zaworami zabudowanymi w ziemi

  • Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stal nierdzewnej Pokrywa z żeliwa sferoidalnego
Dokumenty - Jafar

Montaż

Instrukcja montażu:
Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanej skrzynki z zamówieniem oraz z jej p r z e z n a c z e n i e m , p r z y g o t o w a ć w w y k o p i e powierzchnię posadowienia skrzynki i zwrócić uwagę na jego głębokość. Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.