Armatura wodociągowa

Armatura wodociągowa

8001 Zdrój uliczny ARKTIC

Logo Logo

Karta produktu

Instrukcja użytkowania

 • Korpus zdroju z żeliwa sferoidalnego
 • Rura czerpalna poboru wody wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
 • Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu
 • Ciśnienie robocze PN10
 • Hermetyczna budowa zdroju w części podziemnej zapobiegając przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza zdroju. Taka budowa wyklucza możliwość zanieczyszczenia wody pitnej oraz umożliwia stosowanie zdroju na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych
 • Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901
 • Znakowanie zdroju odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074
 • Odporność zdroju na środki dezynfekcyjne
 • Możliwość demontażu i wymiany elementów zamykających pod ciśnieniem bez konieczności wykopywania zdroju
 • Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności zamykania zasuwy odcinającej
 • Możliwość zastosowania elementu spowalniającego zamykanie zdroju jako opcja dodatkowa

 • Zdrój przeznaczony jest do montażu na wodociągu wody pitnej w zakresie ciśnienia do PN10.
  Uruchomienie zdroju odbywa się poprzez naciśniecie dźwigni, co w następstwie powoduje otwarcie zaworu i wypływ wody. Jednorazowy minimalny czas poboru wody w okresie zimowym to 3 minuty. Zwolnienie dźwigni i zamknięcie zaworu uruchamia proces odwadnia zdroju. Woda z opróżnianej wylewki jest gromadzona w zbiorniku umiejscowionym w dolne części zdroju poniżej strefy przemarzania gruntu. Zbiornik jest opróżniany przy ponownym użyciu zdroju W okresie zimowym Brak zachowania tej zasady może spowodować zamarzanie zdroju W miejscu wylewania wody ze zdroju na gruncie należy zastosować kratkę
  odpływową lub drenaż zapobiegający powstawaniu kałuż

 • Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1, szczelność zamknięcia 1,1 x PN, Wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
Dokumenty - Jafar

Montaż