Armatura kanalizacyjna

Armatura kanalizacyjna

2907 Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym

Logo

Karta produktu

 • Korpus monolityczny - w całym zakresie średnic wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
 • Kształt komory umożliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeń w końcowej fazie zamknięcia
 • Tłoczysko ze stali nierdzewnej 1.4057
 • Ciśnienie powietrza sterujacego siłownik 6 Bar
 • Skrobaki czyszczące powierzchnię elementu odcinającego (nóż)
 • Uszczelnienie komory dławiącej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR
 • Uszczelka obwodowa o kształcie profilowanym dla elementu odcinającego z wkładką stalową
 • Szczelność w obu kierunkach przepływu
 • Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm wg normy PN-EN 14901
 • Śruby i podkładki łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej
 • Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
 • Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie dopuszczalne PS 2,5; 6; 10 [bar]
 • Długość zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR
 • Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19; PN-EN 1074

 • Ścieki zawierające fekalia, wodę opadową, przemysłową, sypkie media oraz inne płyny obojętne chemicznie o ciśnieniu roboczym do 1.0 MPa i zakresie temperatur do +70°C

 • Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,PN-EN 12266-1
 • wytrzymałość korpusu 1,5 x PN szczelność zamknięcia 1,1 x PN
Dokumenty - Jafar

Montaż