Armatura wodociągowa

Armatura wodociągowa

1850 Studnia wodomierzowa KAJMA II mrozoodporna

From 22,00 

Gdzie kupić?
Logo Logo

Karta produktu

 • Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
 • Zestaw wodomierzowy umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiający montaż i demontaż z poziomu terenu, wyposażony w łączniki wodomierza, zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy
 • Wykorzystanie geotermiki ziemi, oraz ocieplony korpus górny wraz z pokrywą, gwarantują utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym
 • Możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych - wodomierz umiejscowiony jest 30 cm pod pokrywą (poziom gruntu)
 • Średnica wewnętrzna: 500 [mm]
 • Wysokość 1200 [mm]
 • Odczyt licznika bez wchodzenia do studni
 • Zwiększenia głębokości wkopu o dowolne długości poprzez zastosowanie pierścieni z rury np. typu X-Stream lub PRAGMA
 • Zestaw wodomierzowy posiada standardowo łączniki do wodomierza DN20 i złącza PE DN32
 • Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego
 • Lekka konstrukcja umożliwia łatwy transport i montaż przez jednego pracownika
 • Wszystkie elementy odporne na korozję
 • Poprawa warunków pracy i obsługi
 • Zapewnia bezpieczeństwo abonenta

 • Umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Szczelność zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu.

 • Wodomierz Odpowietrznik Kurek spustowy Filtr siatkowy Złączki ISO Pokrywa żeliwna

 • Łączniki do wodomierza DN15 i DN25 oraz złącza PE DN25 i DN40 Pierścienie dystansowe 100, 200, 300mm Inna konfiguracja elementów konsoli:( łączniki wodomierza, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, zawór odpowietrzający, złącza PE)
Dokumenty - Jafar

Montaż